הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 18/22 לאספקת שירותי יעוץ בתחום DevOps

מספר: 18/22
תאריך פרסום: 10/04/2022
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 10/04/2022 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023