הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 18/23 לאספקת שירותי ייעוץ בתחום המשכיות עסקית

מספר: 18/23
תאריך פרסום: 08/06/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 06/07/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023