הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 21/21 למתן שירותי הסברה לחברה הערבית

מספר: 21/21
תאריך פרסום: 20/07/2021
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 20/07/2021 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023