הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 21/23 לשירותי ייעוץ לחינוך פיננסי לחברה הערבית

מספר: 21/23
תאריך פרסום: 09/05/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 19/06/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023