הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 26/21 לאספקת שירותי ייעוץ עסקי לתהליך שדרוג מערכת RTGS

מספר: 26/21
תאריך פרסום: 31/05/2021
תאריך עדכון: 28/11/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 31/05/2021 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/11/2023