הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 29/21 למתן שירותים להחכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023