הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 37/20 לאספקת שירותי ייעוץ בתחום הפיכת מידע מזוהה למידע לא מזוהה (התממת נתונים)

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023