הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 45/21 להוראה ופעילויות בנושא שפות

מספר: 45/21
תאריך פרסום: 08/11/2021
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 08/11/2021 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023