הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 51/21 לאספקה ותחזוקת ציוד כיבוי אש

מספר: 51/21
תאריך פרסום: 05/12/2021
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

מועד אחרון להגשת הצעות: 05/12/2021 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023