הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 55/21 לאספקת שירותי ייעוץ בתחום הפיכת מידע מזוהה למידע לא מזוהה (החתמת נתונים)

מספר: 55/21
תאריך פרסום: 19/12/2021
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 19/12/2021 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023