הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 55/22 לאספקת שירותי ומוצרי גינון והדברה

*03.01.2023- פורסם סיכום כנס מציעים ומענה לשאלות הבהרה*
מספר: 55/22
תאריך פרסום: 11/12/2022
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: לוגיסטיקה ובינוי

מועד אחרון להגשת הצעות: 11/01/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023