הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף לאספקת כלי לניהול תהליכים לייצור ולעיבוד סדרות עיתיות

מספר: 16/19
תאריך פרסום: 05/02/2019
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 05/02/2019 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023