הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן למתן שירותי לינה בירושלים

מספר: 22/16
תאריך פרסום: 28/03/2016
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 23/03/2016 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023