הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מהיר לאספקת שירותי משיכת מזומנים-כספומט

מספר: 06/19
תאריך פרסום: 11/03/2019
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 11/03/2019 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023