הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מהיר לרכישת מחשבי All In One

מספר: 49/19
תאריך פרסום: 13/08/2019
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 13/08/2019 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023