הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 14/24 למתן שירותי ניקיון

מספר: 14/24
תאריך פרסום: 04/04/2024
תאריך עדכון: 08/04/2024
תחומים: לוגיסטיקה ובינוי, כללי ואחר

פרטי קשר

מועד אחרון להגשת הצעות: 12/05/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 08/04/2024