הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 23/21 לרכישת חשמל מיצרנים פרטיים

מספר: 23/21
תאריך פרסום: 29/07/2021
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 29/07/2021 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023