הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 3/21 עם שלב מיון מוקדם לאספקת ציוד קשר, תשתיות ותחזוקה- שלב א'

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023