הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 38/20 לרכישה, תחזוקה, שירותי מומחה ושירותי הדרכה של חומרה ממשפחת מוצרי HYBRID CLOUD מתוצרת חברת IBM

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023