הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן מספר 62/23 למכירת כלי רכב

מספר: 62/23
תאריך פרסום: 26/10/2023
תאריך עדכון: 30/11/2023
תחומים: לוגיסטיקה ובינוי, כללי ואחר

30.11.2023- מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ליום 14 בדצמבר 2023 בשעה 12:00

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשת הצעות: 14/12/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/11/2023