הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן עם שלב מיון מוקדם לרכישת מוצרים מתוצרת חברת Citrix ותחזוקתם

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023