הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

​​מכרז פומבי ממוכן עם שלב מיון מוקדם לרכישת מוצרים מתוצרת חברת HPE ותחזוקתם שלב א'

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023