הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי מספר 39/23 למתן שירותי יעוץ בתחום הפיתוח הארגוני

מספר: 39/23
תאריך פרסום: 24/07/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 07/09/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023