הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי מספר 43/23 למכירת כלי רכב

מספר: 43/23
תאריך פרסום: 31/05/2023
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 15/06/2023 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023