הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף להקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת לשיתוף נתוני אשראי

מספר: 52/16
תאריך פרסום: 18/08/2016
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: מחשוב

מועד אחרון להגשת הצעות: 18/08/2016 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023