הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם לביצוע תחקורי ביטחון

מספר: 36/15
תאריך פרסום: 31/08/2015
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 30/08/2015 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023