הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם לביצוע תיחקורי ביטחון -שלב א'

מספר: 16/15
תאריך פרסום: 16/07/2015
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 16/07/2015 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023