הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם למתן שירותי סינון והתאמה בטחונית

מספר: 21/13
תאריך פרסום: 24/06/2013
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: כללי ואחר

מועד אחרון להגשת הצעות: 23/06/2013 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023