הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי 6/13 לביצוע פרויקט לקידום שילוב האוכלוסיה הערבית בכלכלת ישראל

מספר: 06/13
תאריך פרסום: 06/01/2013
תאריך עדכון: 20/09/2023
תחום: שירותי ייעוץ

מועד אחרון להגשת הצעות: 06/01/2013 בשעה 00:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023