הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מערכת לניהול ובניית טקסונומיה ומאגר נתונים התומך ב-DPM

מספר: H1073
תאריך פרסום: 02/05/2021
תאריך עדכון: 11/09/2023
תחום: כללי ואחר

ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות עם ספק חוץ לאחר שלא התקבלה הסתייגות מהציבור והתקבל אישור מנכ"לית

פרטי קשר

פרטים נוספים

תאריך סיום פרסום: 29/12/2023 בשעה 13:14
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023