הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ריבית נומינלית אפקטיבית

ריבית נומינלית

ניתן לתרגם ריבית נומינלית לריבית אפקטיבית. ההנחה היא שהריבית האפקטיבית מחושבת על הלוואה הנפרעת בתשלומים חודשיים. יש לרשום את הריבית הנומינלית (על בסיס שנתי) במקום המסומן ולצידה תתקבל הריבית האפקטיבית (על בסיס שנתי).

ריבית אפקטיבית

ניתן לתרגם ריבית אפקטיבית לריבית נומינלית. ההנחה היא שהריבית האפקטיבית מחושבת על הלוואה הנפרעת בתשלומים חודשיים. יש לרשום את הריבית האפקטיבית (על בסיס שנתי) במקום המסומן ולצידה תתקבל הריבית הנומילית (על בסיס שנתי).

מחשבון המרה ריבית אפקטיבית ונומינלית

ניתן ללחוץ על החיצים לתרגום הפוך
* מחושב על הלווואה הנפרעת בתשלומים חודשיים