הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פעילות הפיקוח בתחום צרכנות בנקאית

דף זה מציג את פעילות הפיקוח על הבנקים להגברת מודעות הציבור לתחום הצרכנות הבנקאית

שבוע המודעות להונאות דיגיטליות- שנת 2024

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מייחס חשיבות רבה לנושא מניעת הונאת לקוחות המתבצע באמצעים דיגיטליים. בשנת 2023 התקיים לראשונה שבוע המודעות להונאות דיגיטליות במסגרתו התקיימו פעילויות הסברה נרחבות כדי להעלות את מודעות הציבור לנושא זה.

במטרה להמשיך את מאמצי ההסברה ולהגביר את מודעות הציבור, התקיימה בין התאריכים 17.3.24-28.3.24 פעימה נוספת של שבוע המודעות להונאות דיגיטליות, שהתבצעה באמצעות איגוד הבנקים, המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי, בשיתוף משטרת ישראל ובתיאום עם משרד הרווחה והביטחון החברתי ומשרד העלייה והקליטה.

במהלך הפעילות הארצית התקיימו כ 100 הרצאות בעשרות ערים ויישובים ברחבי הארץ שעסקו במידע על סוגי ההונאות, טיפים וכללים לכניסה בטוחה לחשבון הבנק ולאזור האישי בחברת כרטיסי האשראי, מידע על שיטות הונאה ייחודיות ועוד.

כמו כן, התקיימו שתי הרצאות מקוונות- וובינרים- בעברית וברוסית בהשתתפות אלפי משתתפים, עודכן האתר הייעודי שהוקם עבור הפעילות והתקיים קמפיין הסברה נרחב במטרה להעלות את מודעות הציבור לתופעת ההונאות ולהזמינם להשתתף בפעילויות השונות.

קישור לאתר הייעודי

קישור למצגת בעברית

קישור למצגת ברוסית

קישור לוובינר בעברית

קישור לוובינר ברוסית 

שבוע המודעות למניעת הונאות פיננסיות

נוכח העלייה בניסיונות לביצוע הונאות דיגיטליות, שכוללות הונאות מתוחכמות ומגוונות יותר במטרה להוציא במרמה כספים מהלקוחות, תוך מיקוד באוכלוסיות שונות כגון עולים חדשים ואזרחים ותיקים,  הוביל הפיקוח על הבנקים פעילות הסברה נרחבת, באמצעות איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית ובשיתוף משטרת ישראל ומשרד הרווחה, שתסייע ללקוחות המערכת הבנקאית להתמודד עם ניסיונות ההונאה ותחדד את אופן ההתנהלות במקרים אלו.

בין התאריכים 4-15.6.2023 התקיימו עשרות הרצאות פרונטליות ברחבי הארץ, בהם השתתפו אלפי אזרחים, במטרה לסייע להם לזהות את סוגי ההונאות הדיגיטליות הנפוצות ולרכוש כלים איך להיזהר מפניהן. בנוסף, התקיימו גם הרצאות אינטרנטיות (webinar) לציבור הרחב, בשפות עברית ורוסית. במקביל לפעילויות אלו, הוקם אתר ייעודי המכיל חומרי הסברה רלוונטיים והתקיים קמפיין הסברה נרחב.

מידע כללי

קישור לוובינר בעברית

מצגת בעברית

מצגת בערבית

מצגת ברוסית

קישור לוובינר ברוסית

קישור לסרטון

הגברת מודעות פיננסית בחברה הערבית

הפיקוח על הבנקים, בשיתוף מרכז השלטון המקומי ויחד עם איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית, קידם בחודש יוני 2022 פעילות נרחבת להגברת המודעות הפיננסית בחברה הערבית שהתקיימה בעשרות ישובים ברחבי הארץ ובהשתתפות אלפי אזרחים. 

לאור חשיבות הנושא והצלחת הפעילות, ובמטרה לאפשר לאזרחים נוספים מהחברה הערבית לרכוש כלים להתנהלות פיננסית אחראית, התקיים בחודש דצמבר 2022 סבב נוסף של הפעילות שכלל הרצאות בשפה הערבית, בנושא "איך להתנהל נכון עם הכסף שלי", ולאחר מכן הדרכות פרטניות בסניפי הבנקים.

מצגת בערבית

מצגת בעברית

סרטון להגברת המודעות הפיננסית בחברה הערבית

חודש מודעות פיננסית

הפעילות התקיימה במהלך החודשים נובמבר 2017 ופברואר 2018, ובמסגרתה הועברו שיעורים במאות כיתות ט' ברחבי הארץ.

מדובר בפעילות ראשונה מסוגה בפריסה ארצית, ומטרתה הגברת המודעות הפיננסית של בני הנוער, והקניית כלים פרקטיים בהתנהלותם הצרכנית-בנקאית לקידום עצמאותם ורווחתם הפיננסית של הנערים, בגיל בו הם מורשים לפתוח לראשונה חשבון בנק.

מערך ההדרכה הינו חווייתי ובגובה העיניים ומציע לתלמידים ארגז כלים מעשי ורלוונטי להתנהלות פיננסית - בנקאית יום יומית ולשיפור ביטחונם הכלכלי לאורך זמן.

לפעילות שותפים גם המערכת הבנקאית, איגוד הבנקים, פורום ועדי ההורים היישוביים ומועצת התלמידים והנוער הארצית.

 

לצפייה בחומרי ההדרכה שהוצגו בפעילות:

 

שבוע מודעות פיננסית

ביוזמת הפיקוח על הבנקים, ובשיתוף איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית, התקיים בחודש ספטמבר 2016 "שבוע המודעות הפיננסית" לקידום החינוך הפיננסי בקרב בציבור. במסגרת זאת נערכו הדרכות והרצאות בעשרות סניפי בנקים ברחבי הארץ (ללא תשלום). מטרת הפעילות, להגביר את המודעות ולקנות ידע והבנה בנושאים פיננסיים בסיסיים ללקוחות המערכת בנקאית, בין היתר, על ידי העברת הדרכה מקיפה במסגרתה ניתנו ללקוחות טיפים וכלים להתנהלות פיננסית נכונה, הצגת כלים דיגיטליים מתקדמים המסייעים לניהול יעיל יותר של חשבון הבנק, מתן הדרכות אישיות על "תעודת הזהות" הבנקאית והסבר מפורט על שירות מסלולי העמלות, לרבות צירוף בפועל של לקוחות המעוניינים בכך.

לצפייה במצגת

העצמה דיגיטלית 2019

כחלק מתפיסת הפיקוח על הבנקים, לפיה מהלך ליווי האזרחים הוותיקים בהסתגלות לבנקאות הדיגיטלית הינו מהלך מתמשך, השיק הפיקוח סבב נוסף של פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים, במטרה לאפשר לאזרחים ותיקים נוספים, שלא השתתפו בהדרכות בשנת 2018, להשתתף בתכנית וליהנות מכלים לשיפור מיומנויות השימוש בשירותים הבנקאיים הדיגיטליים. 

בין התאריכים 23.6.19-4.7.19 התקיימו בעשרות רשויות מקומיות ומועצות אזוריות ברחבי הארץ, הרצאות בנושא "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים הוותיקים. לאחר מכן, במהלך החודשים יולי-אוקטובר 2019, האזרחים הוותיקים מוזמנים להדרכות פרטניות בסניפי הבנקים, לצורך התנסות בשירותים הבנקאיים הדיגיטליים הקיימים בבנק בו מתנהל חשבונם. 

פעילות זו הנה יוזמה של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, שמתקיימת בשיתוף איגוד המנכ"לים של הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות בישראל, ובאמצעות המערכת הבנקאית ואיגוד הבנקים.

לצפייה במצגת

העצמה דיגיטלית 2018

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי ובאמצעות המערכת הבנקאית ואיגוד הבנקים, יזם את פעילות "העצמה בנקאית דיגיטלית" לאזרחים ותיקים, במטרה לסייע להם להסתגל לבנקאות הדיגיטלית ולהקנות להם כלים לשיפור מיומנויות השימוש בשירותים הבנקאיים הדיגיטליים.
הפעילות התקיימה במתווה שלהלן:
חלק ראשון- ב 23.10.18 התקיימו ברחבי הארץ במסגרת מיזם "שלישי בשלייקס" הרצאות בנושא "בנקאות דיגיטלית".
החלק השני- במהלך חודשים נובמבר-דצמבר, הבנקים הזמינו את האזרחים הוותיקים, בתיאום מראש, להדרכות פרטניות בסניפי הבנקים, לצורך התנסות מעשית בשירותים הבנקאיים הדיגיטליים הקיימים בבנק אשר מתנהל בו חשבון הלקוח.

לצפייה במצגת

שבוע הכסף העולמי

מאז שנת 2012 מתקיים ברחבי העולם ה- " ,Global Money Weekשבוע הכסף העולמי", שמטרתו הגברת המודעות הפיננסית בדגש על חשיבותה בחיי היום יום בקרב בני הנוער ברחבי העולם. בשבוע זה, שאותו מוביל הפורום הבינלאומי לחינוך פיננסי ב OECD, מתקיימות פעילויות רבות בנושא חינוך פיננסי ברחבי העולם.

בשנת 2021 לראשונה, ביוזמת הפיקוח על הבנקים ומשרד החינוך, ובאמצעות פורום חינוך פיננסי של המערכת הבנקאית, התקיימו בישראל פעילויות שונות בנושא חינוך פיננסי לבני נוער במהלך "שבוע הכסף העולמי" שכללו, בין היתר, העברת שיעור מקוון על ידי נציגי הפיקוח על הבנקים ומשרד החינוך ששודר לבתי הספר בנושא ניהול תקציב, עידוד החיסכון וחשיבות המעקב אחר הפעילות בחשבון הבנק ו"משחק לימודי בנושא לוקחים אחריות על הכסף שלנו".

לצפייה במצגת

לצפייה בשיעור מקוון

למנחה המפורט למדריך

רוצים להתנסות במשחק? כאן יש קישור למשחק "לוקחים אחריות על הכסף שלנו"

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/04/2024