הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חשבון משותף

1

הקדמה

במרבית משקי הבית, בני הזוג מחליטים לנהל את חשבון הבנק שלהם כחשבון משותף כחלק מבחירתם לחיות חיים משותפים. בטור זה נבקש להעלות למודעות הציבור את החשיבות בבחינת סוגיות מסוימות בעת קבלת החלטה על פתיחת חשבון משותף, ונקודות נוספות שיש לשים לב אליהם ולקבל לגביהן החלטה בעת ניהול חשבון משותף, שיכולות לסייע במצבים מורכבים, כגון פטירתו  של אחד מבני הזוג ועוד.

כמובן שחשבון משותף יכול שיהיה גם חשבון משותף של קרובי משפחה (אחים, הורה וילד) או חשבון משותף של בעלי עסק. טור זה יעסוק בעיקר בחשבון משותף של משקי בית – בני זוג.

2

מהו חשבון משותף?

חשבון שבו שני בני הזוג הם בעלי החשבון ויש להם הרשאות לביצוע פעולות בחשבון. זה יכול להיות חשבון בנק חדש או חשבון של אחד מבני הזוג שאליו מצרפים את בן הזוג השני.

במידה ופותחים חשבון חדש, גם אם מחליטים להישאר עם חשבון קיים, כדאי לערוך סקר שוק בין הבנקים השונים כדי לבחון את תנאי החשבון המוצעים לכם ובמידת הצורך לנהל משא ומתן על התנאים.

3

איך ניתן לפתוח חשבון משותף?

תהליך פתיחת החשבון יכול להיעשות באמצעות הגעה לסניף הבנק וכן באופן מקוון. הפיקוח על הבנקים הקל על הלקוחות ואפשר בתנאים מסוימים לפתוח חשבון באופן מקוון, גם חשבון משותף, ללא צורך להגיע לסניף.

4

מהם היתרונות בעת פתיחת חשבון משותף?

ככלל, ניהול חשבון משותף מקל על ניהול משק בית משותף, וגם יכול להוביל לחיסכון בעמלות,  שכן בני הזוג משלמים עבור ניהול חשבון אחד ולא שניים.

בנוסף, אם לחשבון המשותף יועברו שתי המשכורות של בני הזוג, ניתן יהיה לרוב להגדיל את יכולת המיקוח מול הבנק ולבקש הטבות שונות בניהול החשבון.

 

יחד עם זאת, בעת פתיחת חשבון משותף מומלץ להתייחס להיבטים נוספים:

5

מצבו הפיננסי של בן הזוג

בעת קבלת ההחלטה על הצטרפות לחשבון משותף, יש לבדוק את מצב החשבון טרם ההצטרפות. חשוב לדעת שבעת ההצטרפות לחשבון משותף, מצב החשבון הקיים חל גם על הלקוח המצטרף לחשבון, משמע במידה והיו ערבויות או הלוואות וכיו"ב, הם יחולו גם על הלקוח שהצטרף לחשבון הקיים.

6

זכויות החתימה בחשבון

בעת פתיחת החשבון תתבקשו לבחור את זכויות החתימה המתאימות לכם. לרשותכם שתי אפשרויות:

א. זכות חתימה ביחד-

הגדרה: כל פעולה המבוצעת בחשבון דורשת את הסכמתם של כל בעלי החשבון.

היתרון: מעקב הדוק מראש של כל אחד מהשותפים אחר כל פעולה שעתידה להתבצע על ידי השותף האחר בחשבון, שכן לא ניתן לבצע שום פעולה ללא הסכמת כל השותפים.

ב. זכות חתימה ביחד ולחוד-

הגדרה: כל אחד מבעלי החשבון מוסמך לבצע פעולות בחשבון (חיוב או זיכוי החשבון) ללא צורך בקבלת הסכמת השותף האחר.

היתרון: נוחות וזמינות של השירותים הבנקאיים לכל אחד מבעלי החשבון, היכולים לפעול בחשבון באופן עצמאי.

זוהי שיטה המחייבת אמון הדדי בין בעלי החשבון, שכן כל אחד יכול לחייב ולזכות את החשבון, כלומר להפקיד ולמשוך כספים בכל עת, ללא צורך בקבלת הסכמת השותף האחר לכך.

7

מחלוקות כספיות בין בני הזוג במהלך חיי החשבון

כאשר מתגלעות מחלוקות בין בני זוג במהלך חיי החשבון המשותף, מוצע לבחון שינוי בזכויות החתימה בחשבון כך שכל פעולה בחשבון תדרוש את הסכמתם של שני בעלי החשבון ("זכות חתימה ביחד"). יש להביא בחשבון שבמקרה של חוסר שיתוף פעולה בין בעלי החשבון, הוראה כזו עלולה להביא ל"הקפאת" הפעילות בחשבון. במקרה שחוסר האמון בין בני הזוג גדל, ניתן לסגור את החשבון המשותף ולפתוח חשבונות נפרדים.

8

חתימה על סעיף 'היוותרות בחיים' (המוכר גם כסעיף או טופס 'אריכות ימים')

בעת פתיחת החשבון המשותף תתבקשו לתת את הדעת על אופן המשך ניהול החשבון, במקרה של פטירת אחד מבעלי החשבון. ברירת המחדל היא, שהבנק יקפיא את אפשרות ביצוע הפעילות בחשבון עד להצגת צו ירושה או צו קיום צוואה. התנהלות זו נובעת מהצורך לדאוג לכל היורשים אולם המצב עלול ליצור קושי פיננסי לבן זוג שנותר בחיים.

כדי להימנע מהקפאת החשבון בעת ההמתנה עד לקבלת צו ירושה או קיום צוואה (תהליך שעשוי לארוך מספר חודשים), וכדי לאפשר לשותף שנותר בחיים להמשיך ולקיים ניהול סביר של החשבון, על בעלי החשבון לחתום על סעיף היוותרות בחיים. כך שבעת פטירת אחד מהם, הנותר בחיים יוכל  להמשיך לפעול בחשבון. על סעיף זה ניתן לחתום בעת פתיחת החשבון וגם שנים לאחר מכן, כשהחשבון כבר פעיל.

חשוב להבין שסעיף "היוותרות בחיים" אינו תחליף לצוואה, ואינו משמש כבסיס לחלוקת כספי העיזבון. תכליתו של סעיף זה היא למנוע חסימת חשבון בעקבות פטירה של אחד השותפים, ולאפשר לשותף הנותר בחיים לבצע פעולות שוטפות ורגילות בחשבון. נדגיש שהשותף שנותר בחשבון איננו יכול לחלק את העיזבון, לסגור את החשבון, או לצרף מיופה כוח בחשבון ועוד.

שימו לב- אמנם בעל החשבון שנותר בחיים רשאי להמשיך ולפעול בחשבון, אך זה אינו משפיע על זכויות היורשים בחשבון, ובמקרה של חוסר הסכמות עם היורשים, הוא (בעל החשבון שממשיך לנהל את החשבון) עלול להיתבע להחזיר כספים שמשך מהחשבון.

כמו כן, על הבנק מוטלת חובת זהירות וחובת נאמנות ללקוחותיו. חובות אלו, אינן פוקעות לאחר שאחד מהבעלים בחשבון משותף הלך לעולמו. כלומר, הבנק מחויב לפעול במשנה זהירות כאשר השותף שנותר בחיים מבקש לבצע פעולה חריגה, כדוגמת הוצאת סכומים ניכרים מהחשבון ובוודאי שלא לאפשר את משיכת כל היתרה מהחשבון. כמו כן, אם ידוע לבנק שהמנוח הותיר צוואה, רשאי הוא לדרוש כי יוצגו לו הצוואה וצו קיום הצוואה, כדי לוודא שהכספים יועברו ליורשים על-פי הצוואה. 

9

איך אדע האם אני חתום על סעיף 'היוותרות בחיים'?

אם אתם בני זוג שמנהלים כיום חשבון משותף ואינכם זוכרים האם חתמתם על סעיף זה בעבר, מומלץ שתבדקו זאת מול הבנק. במידה ואינכם חתומים על סעיף / טופס זה ואתם  מעוניינים לחתום עליו, עליכם לבקש זאת מפורשות מהבנק וניתן לעשות זאת גם שנים לאחר פתיחת החשבון.

10

ניהול מעקב אחר הפעילות בחשבון

מומלץ תמיד לנהל מעקב הדוק אחר הפעילות בחשבון הבנק בכלל ובחשבון משותף בפרט, שבו זכויות החתימה הם "ביחד ולחוד". ניתן לעשות זאת באמצעות הכלים שהבנקים מציעים (שליחת התראות בסמס וכו') או לחילופין, ע"י בדיקה אקטיבית של הפעילות בחשבון הבנק לעיתים קרובות, באתר האינטרנט או באפליקציה.