אמצעי התשלום והאשראי במשק (ממוצעים חודשיים)

תאריך
אמצעי התשלום
M1
(מיליארדי ש"ח)
סה"כ אשראי
C3
(מיליארדי ש"ח)
מזה: אשראי שקלי לא צמוד
C1
(מיליארדי ש"ח)
דצמבר - 1997
19.4
301.6
93
 
 
 
 
אוגוסט – 1998
21.3
326.1
104.4
ספטמבר
22.1
332.5
104.2
אוקטובר
22.5
347.7
108.2
נובמבר
22.1
353.2
110.3
דצמבר
 
21.8
355.5
111.1
ינואר - 1999
22.1
360.5
114.8
פברואר
21.3
359.6
115.3
מארס
22.1
361.3
115.6
אפריל
22.4
367.3
119.6
מאי
22.4
372.8
119.6
יוני
22.6
373.7
118.1
יולי
24
380.3
121.9
אוגוסט*
23.9
384
120.2

אחוזי שינוי שנתי (ממוצע דצמבר לעומת ממוצע דצמבר קודם)
שנת 1997
14.1
17
10.7
שנת 1998
12.7
17.5
19.5

אחוז שינוי חודשי (1)
 
אוגוסט– 1998
1
1.4
0.1
 
ספטמבר
3.6
2
0.2-
 
אוקטובר
2.2
4.6
3.9
 
נובמבר
2.1-
1.6
1.9
 
דצמבר
1.1-
0.7
0.7
 
 
ינואר – 1999
1.5
1.4
3.4
 
פברואר
3.8-
0.2-
0.4
 
מארס
4
0.5
0.3
 
אפריל
1
1.7
3.4
 
מאי
0
1.5
0
 
יוני
1.3
0.3
1.2-
 
יולי
6.1
1.6
3.2
 
אוגוסט*
0.3-
1
1.4-
 
 
אחוז שינוי
12 חודשים
אחרונים
12.5
17.6
15.2
1C אוגוסט
0.3-
0.1
 
---------------------------
*נתונים ארעיים
(1)            השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש לעומת ממוצע החודש הקודם
בבנק ישראל מבהירים כי בדיוני התכנון המוניטרי נלקחים בחשבון מספר רב של נתונים
ואינדיקטורים, לגבי מצב המשק, וביניהם הציפיות לאינפלציה, מגוון מדדי מחירים, מצרפים מוניטריים,
התפתחות שער חליפין ויתרות מט"ח, היקף הפעילות במשק והרכבה, מצב מאזן התשלומים וכד'.