לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

בשבועות האחרונים חלה הרעה משמעותית בתנאים הכלכליים במשק הישראלי, על רקע התפשטות נגיף הקורונה והצעדים הננקטים למניעתה. הפעילות הכלכלית נפגעה קשות, והתנודתיות בשווקים הפיננסיים התעצמה. על רקע זה, החליטה הוועדה המוניטרית להשיק תכנית לרכישת אג"ח ממשלתי בשוק המשני בהיקף של 50 מיליארד ש"ח, במטרה להקל על תנאי האשראי במשק ולתמוך בפעילות הכלכלית וביציבות הפיננסית.

ריבית בנק ישראל נמצאת זה זמן רב ברמה נמוכה, ומקלה על צרכי המימון של המגזר העסקי ומשקי הבית. רכישות האג"ח יאפשרו לבנק ישראל להשפיע על תשואות איגרות החוב בשוק לכל אורך העקום השקלי והצמוד, וכך להוריד את עלויות האשראי לטווחים הארוכים יותר עבור החברות ומשקי בית, ככלי משלים למדיניות הריבית של הטווח הקצר. התמיכה המוניטרית הנוספת חשובה במיוחד בזמן בו עסקים ומשקי בית רבים נקלעים לקשיי נזילות עקב המשבר החריף שפוגע בהכנסותיהם.

בנוסף, תכנית רכישות האג"ח תאפשר לבנק ישראל למתן תנודות חריפות בתשואות אגרות החוב שנגרמות כתוצאה ממחסור בנזילות בשווקים הפיננסיים, ולפעול לייצוב השווקים.

במקביל לתכנית רכישות האג"ח בנק ישראל ימשיך ויאפשר לגופים פיננסיים לבצע עסקאות ריפו מולו תוך שימוש באג"ח ממשלתיות כבטוחה כפי שהודיע ב-15.3.2020, וכמו כן תימשך תוכנית מכרזי ההחלף בשוק השקל-דולר עליה הודיע בנק ישראל ב-18.3.2020.​​

​​​​​