לצפייה בהודעה לחץ כאן

נגיד בנק ישראל הכריז על מערכת "פרוטוקול אשראית אי.אם.וי" המופעלת על ידי העמותה לניהול פרוטוקול מסופי אם.אי.וי בישראל (ע"ר) כעל מערכת מבוקרת לפי חוק מערכות תשלומים, התשס"ח – 2008.

פרוטוקול אי.אם. וי מהווה את שער הכניסה לעולם כרטיסי החיוב בישראל עבור מגוון השחקנים בשוק, בנקאיים וחוץ בנקאיים, וביניהם: יצרנים, מאגדים, חברות gate-way, מתגים ומעבדים.

הפרוטוקול הינו מערכת תשלומים מרכזית במשק אשר קובעת את ההיגיון העסקי והמפרט הטכנולוגי להעברת עסקאות בכרטיסי חיוב בין הגורמים השונים בשרשרת, תוך מתן מענה לצרכים של כלל השחקנים בשוק כרטיסי החיוב. הפרוטוקול כולל אוסף של כללים המגדירים את אופן בקשת הנתונים וקבלתם ואת דרך ההעברה והביצוע של הוראות תשלום בין המשתתפים.

שוק כרטיסי חיוב יעיל, חדשני ומתקדם המותאם לסטנדרטים הבינלאומיים ולצרכי השוק תלוי בפיתוח הפרוטוקול ושכלולו כאשר הפיקוח על פרוטוקול הינו אינטרס של כלל בעלי העניין בשוק כרטיסי החיוב.

ההכרזה תאפשר לפקח על המערכת כדי לוודא את יציבותה, יעילותה ופעילותה התקינה.

מר עודד סלומי, מנהל מחלקת תשלומים וסליקה: שוק התשלומים בישראל בכלל ושוק כרטיסי החיוב בפרט מצמצם את הפערים אל מול העולם בקצב מואץ. ההכרזה על פרוטוקול אי.אם.וי תאפשר להמשיך ולקדם את שוק כרטיסי החיוב ולוודא את המשך פעילותו התקינה של שוק כרטיסי החיוב, עמידה בסטנדרטים הבינלאומיים ובצרכי השוק תוך הקלה על יכולתם של שחקנים נוספים להשתלב בשוק זה.