המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש ספטמבר 1999
המדד המשולב למצב המשק עלה באוקטובר ב- 0.2 אחוזים, בהמשך לעלייה מצטברת של 3 אחוזים בחודשים אוגוסט וספטמבר (1.5 אחוזים בכל חודש). עלייתו של המדד בחודשים האחרונים – ובפרט בחודשים אוגוסט עד אוקטובר - משקפת גידול בפעילות המשקית, לאחר תקופה ארוכה בה שיקף המדד תנודתיות סביב רמת פעילות משקית ממותנת.
אשר לרכיבי המדד: מדד הייצור התעשייתי עלה בספטמבר ב- 4.9 אחוזים, לאחר עלייה בת 2.6  - 5.7 אחוזים, לאחר שירד ב- 
אחוזים בחודש הקודם. המכירות ברשתות השיווק ירדו באוקטובר ב
- 8.9 אחוזים, לאחר שירד ב- 6.3 אחוזים
1.9 אחוזים בחודש הקודם. מדד היבוא ירד באוקטובר
בספטמבר.
לתשומת ליבכם:
נתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים עודכנו גם הם, להלן שיעורי השינוי החדשים.
 
 
נתון קודם
נתון מעודכן
 
ספטמבר
0.4
1.5
 
אוגוסט
1.4
1.5
 
יוני
0.1-
0
 
מאי
0.1
0.2
 
אפריל
0
0.1
 
מארס
0.4
0.3
 
ינואר
0.2-
0.3-