המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש ספטמבר 1999
המדד המשולב למצב המשק עלה בספטמבר 1999 ב- 0.4 אחוזים, בהמשך לעלייה בת 1.4 אחוזים בחודש הקודם ו- 0.4 אחוזים ביולי. עלייתו של המדד בשלושת החודשים האחרונים משקפת גידול בפעילות המשקית, לאחר תקופה ארוכה בה שיקף המדד תנודתיות סביב רמת פעילות ממותנת.
אשר לרכיבי המדד: מדד הייצור התעשייתי עלה באוגוסט ב- 2.3 אחוזים לאחר עלייה של רבע אחוז בחודש הקודם ו- 0.8 אחוזים ביוני. המכירות ברשתות השיווק ירדו בספטמבר ב- 0.2 אחוזים לאחר עלייה בת  2.2 אחוזים בחודש הקודם. בממד היבוא היה בספטמבר ירידה בת 6.1 לעומת עלייה של  7.2 אחוזים באוגוסט.
 
לתשומת ליבכם:
נתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים עודכנו גם הם, להלן שיעורי השינוי החדשים.
 
 
נתון קודם
נתון מעודכן
 
מאי
0
0.1
 
יוני
0.2-
0.1-
 
יולי
0.6
0.4
 
אוגוסט
1
1.4