התייחסות הנגיד לתכנית הכלכלית

נגיד בנק ישראל, פרופ׳ אמיר ירון:

"חבילת הצעדים הפיסקליים שפורסמה הערב, וגובשה תוך שיתוף פעולה מלא של צוותי משרד האוצר, המועצה הלאומית לכלכלה ובנק ישראל, נועדה לאפשר למשק לצלוח את תקופת המשבר תוך פגיעה כלכלית מינימלית ככל שניתן בציבור השכירים והעצמאים ויצירת תנאים להתאוששות המגזר העסקי כאשר המגבלות הבריאותיות יאפשרו זאת; היא חשובה מכמה היבטים:

ראשית היא נותנת מענה לסוגיות הכלכליות השונות שעל הפרק: תמיכה בצרכים הנוכחיים של משקי הבית, סיוע לשרידות המגזר העסקי כדי לצמצם את הנזקים תחת המגבלות, ויצירת התנאים להזנקת הפעילות במשק "ליום שאחרי" כשזה יגיע עלינו לטובה. התמיכה בשרידות העסקים בעת הנוכחית חשובה שכן מידת ההתאוששות ויכולת העסקים לקלוט חזרה את מרבית העובדים בתקופה שאחרי ההגבלות על הפעילות המשקית, תיקבע רבות ממידת השמירה על הרציפות הכלכלית הנוכחית.

שנית, התכנית מפחיתה את אי-הודאות לתקופת הזמן הקרובה. המשק, ובעיקר המגזר העסקי, זקוקים כעת לוודאות הכלכלית המירבית שיכולה הממשלה לספק לו, והתכנית שפורסמה הערב מקלה על המשך הפעילות הכלכלית תחת המגבלות הנגזרות מצרכי מערכת הבריאות.

ושלישית, גודל התכנית עד כה מותיר גם מרחב פעולה תקציבי עתידי במידה וזה יידרש, שכן אנו עדיין מצויים בעיצומן של ההתפתחויות הבריאותיות והכלכליות.

 

הקצאת המשאבים המלווה את התכנית נדרשת בימים אלו, גם במחיר של הגדלת הגרעון. זה מה שעושות ממשלות בכל העולם, ובהיקפים עצומים - וזו העת לעשות זאת גם כאן. כנגיד בנק ישראל, כמי שקרא לריסון תקציבי בתקופה שלפני המשבר, אני תומך באופן מלא בצעדים הללו. לשמחתי, המצב המאקרו-כלכלי הטוב יחסית בו נכנסנו אל המשבר עומד לזכות המשק ומאפשר זאת.

אדגיש כי אנו חייבים למקד את הסיוע הכלכלי ככל שניתן באלו שנפגעו ישירות מהמשבר. עלינו לסייע למי שפוטר או יצא לחל"ת והכנסתו נפגעה כתוצאה מכך ובמי שהעסק שלו נסגר כתוצאה מהמגבלות והשלכותיהן. המיקוד הזה יאפשר למקסם את התועלת מהקצאת המשאבים. אני סמוך ובטוח שמשרד האוצר הפעיל את הכלים החיוניים לעשות זאת.

בנק ישראל נקט זה מכבר במגוון צעדים משמעותיים בתחומי המדיניות שבאחריותנו – הזרמנו מיליארדים רבים של נזילות לשווקים כדי להוריד את הריביות לעסקים ולמשקי הבית,  פעלנו בשוק המט"ח כדי למתן את התנודתיות העזה בשער החליפין.  ונקטנו בצעדים רבים מול מערכת הבנקאות כדי לאפשר לה להמשיך ולהציע אשראי, ולפרוס  הלוואות לעסקים ומשקי הבית שזקוקים לכך. היכולת שלנו לנקוט בכל הצעדים האלו היא תוצאה של המדיניות האחראית שננקטה לאורך השנים בשמירה על יציבות המערכת הבנקאית, והרמה הגבוהה של יתרות המט"ח של בנק ישראל.

השילוב בין התכנית הפיסקלית החדשה שהוצגה היום והפעולות שבנק ישראל נוקט בהן מייצר השפעה שהיא גדולה מכל רכיב בנפרד, ויגביר את יכולתם של משקי הבית והעסקים לעבור בהצלחה את תקופת המשבר ולהחזיר את המשק לפעילות.

אני חוזר ומדגיש שנעשה כל מה שבידנו על מנת להחזיר את הביטחון והיציבות הכלכלית למשקי הבית ולעסקים בישראל. אני סמוך ובטוח שבכוחות משותפים נצלח את המשבר בשלום ונחזיר את המשק למסלול של צמיחה.

 

אני מבקש להודות לידידי שר האוצר על העבודה המשותפת שלנו ושיתוף הפעולה ההדוק, מאז כניסתי לתפקיד ובפרט בשבועות האחרונים. משה, אני מאחל לך הצלחה בכל אשר תפנה.

 

 

 

 

 ​​