על רקע החלטות הממשלה על ביטול מרבית המגבלות במקומות עבודה מקבלי הקהל, בכוונת הפיקוח על הבנקים לקצר את משך הוראת השעה[1] שפורסמה לנוכח משבר הקורונה בהתייחס לאופן פעילות סניפי המערכת הבנקאית. המשמעות היא, שלכל המאוחר עד ליום 30.6.2021, כל סניפי המערכת הבנקאית ייפתחו כבשגרה לקבלת קהל.

 

בסניפים יינתנו כלל השירותים שניתנו ערב משבר הקורונה בישראל.

 

השירותים הפרונטליים יינתנו לציבור מבלי שיידרש לתאם תור מראש. עם זאת, הבנק יוכל להציע ללקוח שירות של קביעת תור מראש וזאת ועל מנת ליהנות משירות מהיר ולחסוך זמן יקר.

 

משבר הקורונה האיץ את הפיתוחים הדיגיטליים בעולם בכלל ובמערכת הבנקאית בפרט. הפיקוח על הבנקים מעודד את הציבור לבצע מגוון רחב של פעולות בנקאיות באמצעים הישירים: בטלפון, במכשירים האוטומטיים, באפליקציה (יישומן) הבנקאית ובאתר הבנק.

 

יצוין כי, אירוע נגיף הקורונה טרם הגיע לסיומו המיוחל, וכפועל יוצא המערכת הבנקאית ממשיכה לנהל את סיכוני ההמשכיות העסקית הנובעים מאירוע הקורונה. במסגרת זו, הבנקים ממשיכים לנקוט בצעדים הנדרשים להבטיח שמירה על ציבור הלקוחות והעובדים.

 

התיקון פורסם כטיוטה לדיון בפני חברי הוועדה המייעצת והחלטה סופית בעניין תתקבל לאחר השלמת תהליך ההיוועצות.[1] התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה (הוראת שעה). הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 250​