לצפייה בהודעה זו כקובץ word לחץ כאן

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש דצמבר 2022 בסך 194,144 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 274 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. רמת היתרות ביחס לתוצר המקומי הגולמי עמדה על 37.4 אחוזים (איור 1).

הקיטון מוסבר על ידי שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 646 מיליוני דולרים.

מאידך הקיטון קוזז בחלקו ע"י:

  • העברות הממשלה מחו"ל בסך של כ-311 מיליוני דולרים.
  • העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 61 מיליוני דולרים.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

דצמבר 2022

189,787

4,357

194,144

נובמבר 2022

189,997

34,421

3194,418

אוקטובר 2022

184,531

4,311

188,842

ספטמבר 2022

3181,720

4,274

3185,994

אוגוסט 2022

187,804

4,347

192,151

יולי 2022

3193,011

4,458

3197,469

יוני 2022

189,384

4,426

193,810

מאי 2022

195,361

4,447

199,808

אפריל 2022

193,213

4,417

197,630

מרץ 2022

3201,619

4,544

3206,163

פברואר 2022

3202,461

4,587

3207,048

ינואר 2022

3204,149

4,588

3208,737

דצמבר 2021

3208,320

4,673

3212,993

 

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2022

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.