​למחקר לחץ כאן​​

לצפייה בהודעה המלאה  לחץ כאן

  • המחקר בוחן את ההשפעה של רכישות חוזרות של אגרות חוב על-ידי החברות הציבוריות בישראל בשנים 2008-2020, על מחירי האג"ח.
  • המחקר מוצא תגובה חיובית מובהקת של המשקיעים לרכישה חוזרת של אגרות חוב, תגובה שמתחילה ביום הרכישה ונמשכת במועד הדיווח הפורמלי על הרכישה לציבור ואף מספר ימי מסחר לאחר-מכן.
  • המחקר הנוכחי הוא הראשון שבוחן את תגובת המשקיעים לרכישה חוזרת של אגרות חוב בימים שסביב הרכישה. הממצאים מוסיפים לספרות המחקרית העשירה שכבר קיימת על התופעה המקבילה של רכישה חוזרת של מניות.