בנק ישראל שם לעצמו מטרה לקדם את שוק התשלומים בישראל אל חזית הקידמה העולמית בתחום. כחלק מכך פעל הבנק להעביר את שוק התשלומים בישראל לתקן EMV ובכך לאפשר, בין היתר, גם ביצוע תשלומים ללא מגע בבתי עסק באמצעות כרטיסי חיוב וארנקים דיגיטליים בטלפון הנייד.

כיום, עוד בטרם כניסתה של אבן הדרך השנייה בתהליך המעבר לתקן EMV, שנקבעה לסוף חודש יולי 2021, כשני שליש (66%) מכלל המסופים כבר עובדים בתקן EMV וכ-60% מהעסקאות מבוצעות בטכנולוגיה זו; בנוסף הושקו, ומתוכננות השקות נוספות, של מספר ארנקים דיגיטליים לרבות של חברות ביג-טק גלובליות; והצרכנים בישראל נהנים כיום משיטות תשלום חכמות, נוחות ומאובטחת יותר.

נתון המעבר עד כה, בצירוף העובדה שמספר המסופים שעוברים לתקן EMV עולה מדי חודש, מצביע על אחוזי מעבר מרשימים, לרבות בהשוואה בינ"ל, גם תודות לשחקנים בשוק  שנרתמו לביצוע המעבר בצורה מהירה ויעילה. חשוב לציין כי המספר המהותי של לקוחות שמבקשים לשלם ללא מגע, באמצעות כרטיס או ארנק דיגיטלי, מביא בתי עסק רבים להציע שירות זה ללקוחותיהם משיקולים עסקיים.

עם זאת, לאור הקשיים שחוו חלק מהעסקים במשק בתקופה האחרונה, בעיקר בגלל משבר הקורונה ולרבות פגיעה בשרשרת האספקה העולמית שמגבילה את מלאי המסופים, בנק ישראל החליט לאפשר גמישות בניהול המעבר לסולקים, כך שלבתי העסק שהיו צריכים לעבור באבן דרך השנייה וטרם עשו זאת, תינתן ארכה מסוימת לביצוע המעבר. בהתאם לכך, המפקח על הבנקים שלח מכתב לחברות כרטיסי האשראי, המאפשר להם גמישות מסויימת בתהליך המעבר של העסקים שעוד נותרו, מבלי שתופסק סליקת העסקאות שלהם.

בנק ישראל מצפה מהשוק להשלים את המעבר לתקן החדש כבר במהלך החודשים הקרובים ועל כן תוקף האישור במכתב המפקח הינו לא יאוחר מיום 31.12.21 לעסקים שלגביהם מתקיימות הנסיבות המתוארות במכתב.

 

 ​למכתב המפקח​