הנתונים המעודכנים מראים את השפעתם של צעדי ההקלות בתקנות החירום על החזרה של הציבור לשגרה בזמן משבר הקורונה, וניכרת התאוששות בפעילות בחלק מהענפים, על רקע ההקלות.​

 

 

 

 

* מקור: נתוני שב"א ועיבודי בנק ישראל

 

​טבלה מרכזת: הוצאה יומית ממוצעת במיליוני ₪ בענפים נבחרים ובסה"כ הפעילות​
 

הוצאה יומית ממוצעת במיליונים

בתי מרקחת

פנאי וחינוך

רשתות מזון

מסעדות

תיירות

חשמל, ביגוד, ריהוט

דלק תחבורה

סה"כ

מתחילת השנה עד ההכרזה על המגבלות (16/03)

21

31

189

60

54

111

64

1133

תקופת ההסגר (16/03 – 19/04)

21

10

233

16

15

59

29

782

תחילת ההקלות ועד היום

(19/04-01/05)

19

10

220

19

12

81

37

960

ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להזכירכם, כחלק מהתמודדות עם משבר נגיף הקורונה, בנק ישראל מגבש באופן שוטף תמונת מצב של הכלכלה הישראלית, הן בצד הריאלי, והן בצד הפיננסי. לצורך כך הוקמה תשתית מידע ייעודית בבנק ישראל שמנטרת אינדיקטורים מעולמות תוכן שונים.

תמונת המצב הדינמית מוצגת באופן שוטף במסגרת החמ"ל שהקים נגיד בנק ישראל עם פרוץ המשבר, וכוללת, בין היתר, אינדיקטורים משוק העבודה, שוק האשראי, שוק ההון ושוק המט"ח. בנוסף, לאור אופי המשבר, גיבש בנק ישראל אינדיקטורים מהירים ייחודיים שעשויים להעיד על שינויי מגמה כלכליים. עולם מערכות ואמצעי התשלום רלוונטי במיוחד  -  עולם זה מהווה למעשה את התשתית שדרכה מבוצעות התנועות הכלכליות של הציבור –הצרכנים והעסקים. אינדיקטורים מעולם זה כוללים לדוגמה משיכות מזומן של הציבור בכספומטים, פעילות בשיקים, ופעילות בכרטיסי חיוב.

אינדיקטור מעניין במיוחד הינו הפעילות בכרטיסי אשראי לפי ענפים.  אינדיקטור זה מאפשר לקבל תמונת מצב מאוד ברורה של עוצמת הפגיעה של המשבר בענפי משק שונים, ומסייע לגיבוש צעדי מדיניות של הבנק.

התרשים מציג את השינוי בהוצאה בכרטיס חיוב בענפים נבחרים ביחס לתחילת השנה. מדובר בנתונים שמתקבלים ברמה היומית משב"א (שירותי בנק אוטומטיים) שהיא מערכת התשלומים לעסקאות בכרטיסי חיוב בישראל, ומעובדים ומנותחים בבנק ישראל.

נתונים אלו משמשים את בנק ישראל לזהות סיכונים במערכת הפיננסית, לרבות סיכוני אשראי,  לתקף את תחזיות הצמיחה למשק, והמליץ על צעדי מדיניות בהתאם למידת הפגיעה בכל ענף. כשתחל מגמה של חזרה לפעילות של המשק היא צפויה להשתקף גם כן בנתונים אלו. בכוונתו של בנק ישראל לעדכן ולפרסם נתונים אלו בהמשך. 

​​