המשך העמדה בנושא ההצעה לאפשר לנותני שירותי תשלום לשלם ריבית על פיקדונות


מצורפת עמדת בנק ישראל בנושא ההצעה לאפשר לנותני שירותי תשלום לשלם ריבית על פיקדונות, במסגרת
הצעת חוק "הסדרת העיסוק בשירותי תשלום התשפ"ב-2022" הנידונה בוועדה למיזמים ציבוריים בכנסת.

מכתב העמדה נשלח ליו״ר הוועדה מהמשנה לנגיד, אנדרו אביר.

לחץ להורדת ה-PDF
לחץ להורדת ה-PDF