לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

 

הציפיות משוק ההון1 לשנה הראשונה

הציפיות משוק ההון1 לשנה השנייה (פורוורד)

הציפיות משוק ההון1 לשנה השלישית (פורוורד)

הציפיות משוק ההון1    

 ל 5-3  שנים (פורוורד)2

הציפיות משוק ההון1 לחמש שנים

הציפיות משוק ההון1      ל 10-5  שנים (פורוורד) 3

ממוצע תחזיות4 האינפלציה ל-12 חודשים קדימה

ציפיות לשנה הנגזרות מהריביות הפנימיות5

ציפיות לשנה מחוזי אינפלציה7

הנתונים השנתיים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

1.1

1.4

1.5

1.6

1.5

1.7

1.2

0.9

1.1

2020

0.0

0.9

1.3

1.4

1.0

1.6

0.5

0.2

0.2

2021

1.9

2.1

2.1

2.0

2.0

2.0

1.2

1.3

1.8

2022

3.1

3.0

2.8

2.5

2.8

2.3

2.8

2.8

3.0

2023

2.8

2.6

2.5

2.5

2.6

2.7

2.8

2.8

2.9

הנתונים החודשיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ינואר

2.4

2.7

2.6

2.5

2.5

2.6

2.8

2.7

2.6

פברואר

2.9

2.7

2.7

2.6

2.7

2.7

2.8

2.8

2.9

מרץ

3.2

2.5

2.6

2.7

2.7

2.7

3.0

3.2

3.2

אפריל

3.1

2.6

2.6

2.6

2.7

2.7

3.0

3.0

3.0

מאי

2.9

2.7

2.5

2.6

2.6

2.7

3.0

3.0

3.0

יוני

2.9

2.6

2.5

2.5

2.6

2.7

2.9

2.9

2.9

יולי

2.8

2.8

2.6

2.6

2.7

2.8

2.8

2.8

2.9

אוגוסט

2.7

2.7

2.7

2.4

2.6

2.7

2.8

2.8

2.8

ספטמבר

2.7

2.7

2.5

2.5

2.6

2.7

2.8

2.8

2.9

אוקטובר

2.7

2.6

2.6

2.5

2.5

2.8

2.7

2.8

2.8

נובמבר

2.4

2.3

2.3

2.4

2.4

2.6

2.5

2.6

2.7

דצמבר

2.8

2.0

2.3

2.4

2.4

2.6

2.4

2.5

2.4

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ינואר

3.2

2.0

2.3

2.5

2.5

2.8

2.5

2.5

2.5

פברואר

2.9

2.4

2.5

2.4

2.5

2.8

2.7

2.5

2.6

מרץ

2.8

2.4

2.5

2.5

2.5

2.8

2.8

2.6

2.6

אפריל

3.1

2.6

2.6

2.6

2.7

2.8

2.9

2.7

2.8

הנתון השוטף6

3.0

2.6

2.7

2.7

2.7

2.7

3.0

2.8

2.9

  1. הציפיות לאינפלציה משוק ההון מוגדרות כיחס בין התשואות של אג"ח ממשלתיות לא-צמודות לתשואות של אג"ח ממשלתיות צמודות (Break-even Inflation), והן כוללות מרכיב של פרמיית סיכון אינפלציונית וכן הטיות שונות הנובעות מהבדלי המיסוי והנזילות הקיימים בין הסוגים השונים של איגרות החוב.

 

 

הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון כוללות מרכיב של פרמיות וכן הטיות שונות הנובעות מהבדלי המיסוי, נזילות או עומק שוק. להערכותינו בחודש ינואר 2024,  ההטיה בציפיות לאופק של שנה גדולות מהרגיל.

הסבר על אופן החישוב של הציפיות מופיע בכתובת: 

https://www.boi.org.il/boi_files/Statistics/inflation_expectations_boi.docx

 

הציפיות פורוורד הן ציפיות לאינפלציה במהלך תקופה עתידית. הציפיות פורוורד  (k,j)exp   מחושבות על ידי גזירתן מתוך הציפיות   ל - k שנים ול- j שנים. כלומר:

          כאשר (j,k)exp  הן הציפיות פורוורד לאינפלציה מסוף השנה ה-j  עד סוף השנה ה-k. כך למשל, (3,5)exp  הן הציפיות מסוף השנה השלישית עד סוף השנה החמישית. ו-(k)exp הציפיות ל-k שנים, למשל ל-5 שנים. כל הציפיות מוצגות במונחים שנתיים.

  1. ציפיות פורוורד לשנים שלמות, מסוף השנה השלישית ועד סוף השנה החמישית.
  2. ציפיות פורוורד לשנים שלמות, מסוף השנה החמישית ועד סוף השנה העשירית.
  3. ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המוסרים לבנק ישראל את תחזיותיהם באופן סדיר.
  4. הציפיות הנגזרות מהריביות הפנימיות של חמשת הבנקים הגדולים, המחושבות כיחס בין הריביות הלא צמודות לריביות הצמודות למדד. הריבית הפנימית מחושבת עבור כל בנק כממוצע בין המחיר השולי שלו לגיוס מקורות (פיקדונות) והמחיר השולי שלו להקצאת שימושים (אשראי).
  5. עבור ציפיות משוק ההון, מהריביות הפנימיות ומחוזי אינפלציה - ממוצע לחודש מדדי (מהמדד הקודם ועד לנתון האחרון הקיים לפני פרסום המדד הנוכחי), עבור התחזיות – ממוצע של התחזיות שעודכנו לאחר פרסום המדד.
  6. ציפיות לשנה מחוזי אינפלציה - ממוצע ציטוטי שוק ועיבודי בנק ישראל.