עלייה של 0.8 אחוזים במדד המשולב
לבחינת מצב המשק באוגוסט
המדד המשולב למצב  המשק עלה באוגוסט ב-0.8 אחוזים, לאחר ירידות רצופות בשלושת החודשים הקודמים. במחלקת המחקר הסבירו, כי עדיין מוקדם להעריך האם עליית המדד מצביעה על שינוי מגמה או על המשך התנודתיות סביב רמת הפעילות ששררה במחצית השנה האחרונה.
אשר לרכיבי המדד: המכירות ברשתות השיווק ירדו באוגוסט ב- 0.6 אחוז, לאחר גידול בשיעור של 1.7 אחוזים בחודש הקודם. מדד היבוא עלה באוגוסט ב- 1.7 אחוזים, לאחר שירד ב- 2.8 אחוזים בחודש הקודם. מדד הייצור התעשייתי עלה ביולי ב- 0.2 אחוזים, לאחר שעלה ב- 1.8 אחוזים ביוני.
לתשומת לבכם: נתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים עודכנו:
 
 
נתון קודם
נתון מעודכן
1998
מארס
1
0.8
 
אפריל
1.5
1.7
 
מאי
0.6-
0.4-
 
יוני
0.7-
0.2-
 
יולי
0.1-
0.3-