פעולות היחידה לפניות הציבור בשנת 1998
מהפיקוח על הבנקים נמסר, כי בשנת 1998 התקבלו ביחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל 3,493 פניות (תלונות, בקשות והבהרות), לעומת כ- 3,200 פניות בשנת 1997, והסתיים הטיפול ב- 3,672 פניות (חלקן התקבלו במהלך 1998 וחלקן בשנים קודמות), לעומת 3,680 פניות שהטיפול בהן הסתיים ב- 1997. 41% מהתלונות שנקבעה לגביהן עמדה בשנת 1998 נמצאו מוצדקות – חלקית או במלואן – בדומה לשנת 1997. יתר על כן, בעקבות הטיפול ב- 360 פניות נוספות הושגו תוצאות שהיו לטובת הלקוחות וזאת, למרות שפניות אלה לא נמצאו מוצדקות – במלואן או חלקית – ומתכון 13% נמצאו בלתי מוצדקות לחלוטין.
כ- 15% מהתלונות שהטיפול בהן הסתיים ב- 1998 עסקו בתחום ניהול חשבון בנק (לעומת 13% ב- 1997), 10% (בדומה ל- 1997) התייחסו לנושא הטיפול בשיקים ע"י הבנקים ו- 6% נגעו לתחום החסכונות לטווח ארוך (לעומת 7% ב- 1997). הבנקים המסחריים שבהם נמצא השיעור הגבוה ביותר של תלונות מוצדקות ומוצדקות חלקית ב- 1998 היו: בנק לאומי (47% מהתלונות כנגדו -  לעומת 48% ב- 1997), הבנק הבינלאומי ( 47% ב- 1998 מהתלונות נגדו – לעומת 38% ב- 1997 ) ובנק דיסקונט ( 44% מהתלונות נגדו – לעומת 39% ב- 1997 ).
הטיפול ב- 150 פניות הוביל, בין היתר, לתיקון נוהלים ולהנחיות חדשות של הפיקוח על הבנקים למערכת הבנקאית או להנחיות לבנק בודד, וכן לרענון נוהלי עבודה לעובדי הבנקים, לתיקון מסמכי בנק וכד'.
בפיקוח על הבנקים שבים ומזכירים, כי יחידת פניות הציבור בפיקוח על הבנקים עומדת לרשות לקוחות הבנקים בכל עניין שבתחום בנק – לקוח (טל' 02-6552680, ת.ד 780 ירושלים, 91007 ).