שינויים מבניים בבנק ישראל
מבנק ישראל נמסר כי, במסגרת התאמת המבנה הארגוני של הבנק לשנויים בשווקים הפיננסיים ולשילובו של המשק הישראלי בתהליך הגלובליזציה, תאוחד בבנק ישראל, החל מהיום, האחריות לטיפול בהיבטים השונים של היציבות הפיננסית על ידי ד"ר יצחק טל. מסגרת זו תכלול, מלבד הפיקוח על הבנקים, גם את האחריות לחשבות הבנק המנוהלת ע"י מר צבי אורבך, אשר מופקדת על הסדרת מערך התשלומים והסדרי הסליקה במשק, ואשר אמורה להמליץ על דרך הטיפול בהקמת מיסלקה לעיסקות בסכומים גדולים; מחלקת המטבע, אשר עיקר אחריותה הוא לספק שטרי כסף ומטבעות בהתאם לצרכי המשק ובמקביל ליישם את ההתפתחויות הטכנולוגיות המתקדמות בתחום זה כדי לשמור על אמינותם של השטרות והמטבעות של מדינת ישראל; וכן צוות מיוחד אשר ישקוד על הכנת תכנית העבודה העתידית של הבנק בתחום היציבות הפיננסית. תכנית עבודה זו אמורה לכלול ניתוח ומעקב שוטף על השווקים הפיננסיים וזיהוי גורמים ושנויים הדרושים כדי להגדיל את יציבותם. תחום זה עולה לסדר היום במספר גדל והולך של בנקים מרכזיים בעולם, וזוכה לתשומת לבם של ארגונים בינלאומיים כמו קרן המטבע  הבין לאומית בוושינגטון (IMF), והבנק לסילוקין בינ"ל בבאזל (BIS), לצורך המלצות על תיקני ניהול המאפיינים מדינות מפותחות.
בבנק ישראל הסבירו כי גורמי הרקע אשר יצרו את הצורך להתמקד בחשיבה על המדיניות הנדרשת לשמירה על היציבות הפיננסית הם השחיקה המתמשכת של הגבולות המבחינים בין השירותים הפיננסיים הניתנים ע"י מוסדות שונים בכל משק, והאינטגרציה הגוברת בין השווקים הפיננסיים בעולם. כל זה - על רקע המשברים הפיננסיים אשר התחוללו בעשור האחרון במדינות שונות, מתפתחות ומפותחות כאחד, אשר היו לעתים חוצי גבולות.
עוד נמסר מבנק ישראל כי מהיום תופעל גם ההחלטה, לפיה יכנס לתפקידו מר צבי תדמור, כממונה על מחלקת משאבי אנוש ומינהל, במעמד של ממלא מקום מנהל המחלקה. בנוסף לכך, ד"ר מאיר סוקולר, מנהל המחלקה המוניטארית, יהיה אחראי גם על מינהל מילוות המדינה, וכך יאוחד הטיפול של הנפקת מילוות המדינה, עם המעקב אחר חובות הממשלה ותשלומי ריבית וקרן בגינם.