הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים ועדכונים

  • בתאריך 27 לאוקטובר 2022, הוחלט כי המרווח שיחושב עבור ריבית שיר SHIR לצורך ה-Fallback Rate (המשמש להסבת עסקאות תלבור קיימות לעסקאות בריבית ל-SHIR), יהיה מבוסס על המתודולוגיה שיושמה ISDA עבור ריביות IBOR אחרות. במתודולוגיה זו המרווח הוא החציון לתקופה של 5 שנים, של ההפרשים בין התלבור לבין ה-SHIR Compounded in Arrears.

  • בדצמבר 2023, החל המסחר בריבית שיר
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 24/12/2023